Aircraft Manual Library

The APTC would like to establish a library of aircraft manuals. Should you have any manuals you would like to add to the list

please E-mail Sandra Strydom at the Aero Club office on office@aeroclub.org.za.

Aircraft type Contact Person E-mail address
Ultrasport 555 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Aloutte II Johan Lok lokjohan@gmail.com
Aloutte III Johan Lok lokjohan@gmail.com
Gazelle 341 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Gazelle 342 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Navion Johan Lok lokjohan@gmail.com
Harvard Johan Lok lokjohan@gmail.com
Kudu Johan Lok lokjohan@gmail.com
Bosbok Johan Lok lokjohan@gmail.com
Piaggio P166 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Piaggios 149 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Focke Wulf 149 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Jabiru series Johan Lok lokjohan@gmail.com
Rotorway Johan Lok lokjohan@gmail.com
Helicycle Johan Lok lokjohan@gmail.com
Dornier 27 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Yak 3 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Yak 18 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Yak 52 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Yak 55 Johan Lok lokjohan@gmail.com
L29 Johan Lok lokjohan@gmail.com
L39 Johan Lok lokjohan@gmail.com
Impala Johan Lok lokjohan@gmail.com